Foto:

Kwaliteitskeurmerk voor Rivas

Rivas Zorggroep heeft opnieuw het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI) toegekend gekregen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel.

JCI heeft Rivas Zorggroep getoetst op duizenden aspecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Om het mooie resultaat te vieren werden medewerkers, bewoners en cliënten getrakteerd op gevulde speculaas.

Joint Commission International (JCI) is een erkende World Health Organization (WHO) die wereldwijd zorginstellingen toetst. Voor de toekenning van het keurmerk hebben de onderzoekers van JCI de afgelopen periode meerdere bezoeken afgelegd aan de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel van Rivas.

Michiel van Roozendaal, voorzitter Raad van Bestuur: "Wij zien het als onze missie om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg voortdurend te verbeteren. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons om dit goed te doen. We zijn erg blij met de toekenning van het keurmerk omdat dit laat zien dat de kwaliteit en veiligheid van onze zorg van een uitstekend niveau is. En uiteraard zijn we trots op alle medewerkers die iedere dag bijdragen aan goede en veilige zorg voor onze bewoners en cliënten. Mede dankzij hen hebben we dit mooie resultaat gehaald."

Visie

Rivas kiest voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI omdat deze enerzijds aansluiten bij de visie dat de cliënt het uitgangspunt is. Anderzijds is de toets van JCI op de verleende zorg objectief. Van Roozendaal: "De onderzoekers van JCI keken niet alleen naar de directe zorg aan cliënten, maar ook naar alle andere zorg- en ondersteunende processen zoals het onderhoud van (medische) apparatuur, gebouwen, voedselveiligheid en hygiëne." De onderzoekers waren erg te spreken over onder andere de borging van de verschillende zorgprocessen. "We kregen grote waardering voor de kwaliteit van onze zorg en de trots van alle professionals. Een mooi compliment."

De onderzoekers volgen tijdens hun bezoek het zorgpad dat een cliënt aflegt: vanaf de aanmelding via de behandeling en/of begeleiding tot en met de na- of palliatieve zorg. Tijdens het volgen van het zorgpad beoordelen de onderzoekers onder andere de medische en verpleegkundige overdrachtsmomenten, hygiëne en het voorkomen van infecties, medicatieveiligheid, voorlichting aan patiënten en hun familie over de begeleiding, behandeling en het gebruik van medicatie, veiligheid en genomen maatregelen, bijvoorbeeld valrisico's en toepassing van pijnbestrijding.

Het onderzoek vindt plaats met als uitgangspunt: vertel het me én laat het me zien. De onderzoekers interviewden tientallen cliënten en medewerkers en brachten aangekondigde - én onaangekondigde - bezoeken aan de verpleeg- en verzorgingshuizen en aan de afdelingen Revalidatie & Herstel.

Meer berichten