Foto: CGZV “Laudatio”

Unicum: 70 jaar koorlid in Giessen-Rijswijk

De repetitieavond van Chr. Gem. Zangvereniging "Laudatio" werd 1 november even onderbroken. De heer Jakob van Tilborg was op 15 oktober 2018 namelijk 70 jaar koorlid.

Voorzitter Jopie van Dalen memoreerde in een toespraak de geschiedenis van het koor met het aandeel van de heer van Tilborg. Nog steeds zingt hij met verve zijn baspartij. Na een dankwoord overhandigde de voorzitter hem een oorkonde en cadeaubon. 

Zijn vrouw ontving een boeket bloemen met eveneens een woord van dank. Hierna werden zij toegezongen door het koor. Vervolgens werd de repetitie, na het nuttigen van koffie met gebak, nog in gezellige sfeer voortgezet.

Meer berichten