Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland. Deze organisatie wordt actief wanneer de rivieren bepaalde waterhoogten bereiken.
Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland. Deze organisatie wordt actief wanneer de rivieren bepaalde waterhoogten bereiken. (Foto: August Swietkowiak)

Het dijkleger van Altena, iets voor u?

Waterschap Rivierenland zoekt mensen die, in tijden van hoogwater, met medewerkers over de rivierdijken willen patrouilleren om schades op te sporen. Die kan men dan snel herstellen. Zo draagt u als bewoner van het Land van Altena uw steentje bij aan veilige dijken in dit gebied.

Door Waterschap Rivierenland

In tijden van (zeer) hoog water op de rivieren is het van levensbelang dat de rivierdijken in goede staat blijven. Daarvoor is het nodig dat juist dán de dijken langs de Merwede en de Bergse Maas nauwkeurig in de gaten worden gehouden, dag en nacht. Er kunnen immers beschadigingen optreden door bijvoorbeeld drijfvuil. Of door kwelwater dat zand onder de dijk wegspoelt. Met dijkpatrouilles kunnen we dit soort situaties snel opsporen en maatregelen treffen.

In zulke tijden – die zich gelukkig niet vaak voordoen – heeft het waterschap veel mensen nodig voor de dijkbewaking. Zij zoeken daarom versterking van ons dijkleger: bewoners uit het gebied van Altena die vanuit de dijkpost in Sleeuwijk willen patrouilleren over de dijken. Elke dijkpatrouille bestaat overdag uit drie personen: een medewerker van het waterschap en twee vrijwilligers. 's Avonds rijden patrouilles van twee personen over de dijken.

Een dijkwacht doet bij nacht en ontij zijn of haar werk. U moet dus over een goede fysieke conditie beschikken en tenminste 18 jaar zijn. Patrouilleren gaat te voet en per auto. Het dijkvak is ongeveer 10 km lang. We weten een aantal dagen vooraf wanneer een hoogwatergolf het rivierengebied passeert. Op dat moment roepen we het dijkleger op om in actie te komen.

Er is een financiële vergoeding voor de uren dat u patrouille loopt en ook voor het bijwonen van (trainings)bijeenkomsten. Gemiddeld zal dit laatste twee keer per jaar zijn. Het waterschap stelt uiteraard persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en er is een reiskostenvergoeding.

Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland. Het gebied van het waterschap is onderverdeeld in zes regio's. Elk met een eigen dijkpost, met de voorraad noodmaterialen, communicatiemiddelen, etc. Deze organisatie wordt actief wanneer de rivieren bepaalde waterhoogten bereiken.

Heeft u interesse om dijkwacht te worden bij Waterschap Rivierenland, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Hans Knotter, specialist Waterkeringen bij het bedrijfsbureau. Dit kan per email (h.knotter@wsrl.nl) of telefonisch (06-10131326) of via de website.

Meer berichten