"We willen patiënten hun laatste levensfase zo comfortabel mogelijk laten doorbrengen."
"We willen patiënten hun laatste levensfase zo comfortabel mogelijk laten doorbrengen." (Foto: Rivas Zorggroep)

Aandacht voor zorg in de laatste levensfase in Beatrixziekenhuis

In aanloop naar de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 13 oktober vraagt het palliatief team van het Beatrixziekenhuis aandacht voor zorg in de laatste levensfase. Goede palliatieve zorg is belangrijk omdat het de kwaliteit van het leven verbetert, zowel in een ziekenhuis als thuis.

In het Beatrixziekenhuis (onderdeel van Rivas Zorggroep) begeleidt een palliatief team patiënten voor wie genezing niet meer mogelijk is. Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde en palliatief consulent: "Hoe lang de palliatieve fase duurt, is per patiënt verschillend. Het kunnen jaren, maanden of enkele dagen zijn. Het is belangrijk om steeds af te stemmen met de patiënt wat zijn of haar wensen zijn en wat hij of zij belangrijk vindt. Dit omvat ook het maken van keuzes over behandelingen."

Het palliatief team van het Beatrixziekenhuis bestaat uit drie artsen en vier verpleegkundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan volwassenen in de laatste levensfase. Het team wordt ingeschakeld door collega's als zij signaleren dat een patiënt op hun afdeling palliatieve zorg nodig heeft. Maar ook een patiënt zelf en hun naasten kunnen een beroep doen op het team.

De artsen en verpleegkundigen geven advies over het verlichten van lichamelijke klachten. "Maar er komt veel meer op iemand af als hij of zij hoort dat genezen niet meer mogelijk is", vertelt Medy van Faassen, verpleegkundig palliatief consulent. "We hebben daarom aandacht voor de mens in zijn geheel. Ook voor de verwerking, de beleving en de emoties. Zo kunnen patiënten bang zijn en daardoor slechter slapen en meer pijn voelen."

In een gesprek met de patiënt wordt besproken welke wensen en behoeften hij of zij heeft. "Vaak hebben patiënten en hun naasten daar al wel over nagedacht, maar dat nog nooit uitgesproken", zegt verpleegkundig palliatief consulent Ivonne Bakker. "Het kan ook heel klein zijn. Mist iemand bijvoorbeeld zijn hond? Dan regelen we dat de hond op bezoek kan komen in het ziekenhuis. Ook dat hoort bij goede palliatieve zorg."

"We willen patiënten hun laatste levensfase zo comfortabel mogelijk laten doorbrengen", vertelt Maikel van Bokhoven, internist-oncoloog en palliatief consulent. "Dat kan bijvoorbeeld thuis, met ondersteuning van de huisarts en thuiszorg. Als naar huis gaan niet mogelijk is, kan een patiënt naar een hospice of een verpleeghuis met een palliatieve afdeling."

Meer informatie via de website of bel met Rivas Zorglijn 0900-8440.

Meer berichten
Shopbox