Joyce Lubbers van Stichting Welzijn Pro Seniore biedt Herman van Hoeven het rapport aan.
Joyce Lubbers van Stichting Welzijn Pro Seniore biedt Herman van Hoeven het rapport aan. (Foto: )

Uitreiking van rapport aan de 80-plussers van Aalburg

Van januari tot juli 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het welbevinden van alle 80-plussers van Aalburg. Ruim 30 procent van de ouderen heeft een persoonlijk gesprek gehad. Het initiatief voor dit onderzoek is gekomen van de Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg.

TouchMedia heeft vervolgens het onderzoek samen met de initiatiefnemers uitgevoerd. Dat heeft een omvangrijk (digitaal) rapport opgeleverd. Dit rapport kunt u vinden op deze website.

Een samenvatting op papier van dit lijvige rapport is op maandag 24 september aangeboden aan de heer Herman van Hoeven.

Herman van Hoeven is zowel vrijwilliger bij een deel van de 147 gesprekken geweest als een bekende 80-plusser in de gemeente Aalburg.

Samenvatting

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van dit rapport ter harte worden genomen en dat ouderen hiermee een geldende en duidelijke stem hebben gekregen binnen de gemeente. Het rapport zal persoonlijk worden afgeleverd bij alle ouderen die hebben meegedaan en natuurlijk beschikbaar komen op diverse plaatsen zoals bibliotheek, gemeentehuis, dorpshuizen en dergelijke. Daarnaast is het te downloaden via bovengenoemde website.

Goed

Duidelijk is dat het algemeen gezien met de Aalburgse 80-plusser goed gaat. Vanzelfsprekend zijn er zaken die verbeterd kunnen worden en dat iedereen moet werken aan het in stand houden van dit tevredenheidsgevoel.

Het is goed om te weten dat de diverse aanbevelingen uit het rapport nu al ter hand zijn genomen. Zo wordt er her en der gewerkt aan het beter begaanbaar maken van de trottoirs, wordt onderzocht waar één of meer kookcursussen voor mannen kunnen worden gegeven en hoe ervoor gezorgd kan worden dat tablet- en smartphone-les aan huis kan worden gegeven.

Met het creëren van de nieuwe functie van ouderenadviseur hoopt de Stichting Welzijn Pro Seniore dat alle ouderen, die dat wensen, een gesprek kunnen aanvragen bij destichting zodat ze kunnen blijven luisteren naar wat ouderen zelf wensen. Dit geldt zeker ook voor (oudere) mantelzorgers.

Contact

Wie contact wil opnemen met de Stichting Welzijn Pro Seniore kan dat doen via 06 53636521, info@st-welzijnproseniore.nl of kijk op de website.

Meer berichten
Shopbox