Logo nieuwsbladaltena.nl


Het systeem voldoet helemaal aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.
Het systeem voldoet helemaal aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. (Foto: )

Zorgplein Maaswaarden gaat digitaal

Zorgplein Maaswaarden werkt continue aan het verbeteren van de zorg, behandeling en ondersteuning van haar cliënten.

Daarom gaat de organisatie net als vele andere zorgorganisaties nu over op het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit ECD vervangt het papieren cliënten dossier, waar alle afspraken rondom de zorg voor iedere cliënt in staan.

Een ECD is een Elektronisch Cliënten Dossier. Het papieren zorgleefplan verdwijnt en alle informatie die daarin staat wordt overgezet naar het ECD. De cliënt kan via een beveiligde internetpagina de eigen gegevens inzien en naar wens deze informatie delen met familie en/of ander mantelzorgers.

Het systeem voldoet helemaal aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De privacy van de cliënt is met het ECD gewaarborgd. voorafgaande aan de overgang van het papieren zorgleefplan naar de ECD is er achter de schermen hard gewerkt aan de technische werkomgeving, daarnaast zij er ipads aangeschaft waarop de benodigde programma's zijn geïnstalleerd. Inmiddels zijn alle thuiszorgmedewerkers geïnstrueerd en wordt er vanaf deze week in de thuiszorg mee gewerkt.

Na de zomervakantie zullen ook onze intramurale medewerkers getraind gaan worden voor het gebruik met het ECD.

Meer berichten
Shopbox