De info-avond werd massaal bezocht. Hier krijgen bezoekers uitgelegd hoe de situatie bij de Merwedebrug er uit komt te zien.
De info-avond werd massaal bezocht. Hier krijgen bezoekers uitgelegd hoe de situatie bij de Merwedebrug er uit komt te zien. (Foto: )

Massale belangstelling voor de A27; vooral voor de bruggen

Vorige week woensdagavond had Rijkswaterstaat in Fort Altena weer een informatieve inloopavond georganiseerd over de stand van zaken rond de verbreding van de A27. Nieuw waren de plannen om de bruggen over de Bergse Maas en de Merwede van beton te maken.

Door Ronald Veuger

De ommezwaai naar nieuwe betonnen bruggen is eind 2016 ingegeven toen in de draagconstructie van de Merwedebrug haarscheurtjes werden ontdekt en er halsoverkop maatregelen moesten worden genomen om erger te voorkomen. Dat was ook aanleiding om nog eens goed naar de plannen te kijken. Toen bleek dat betonnen bruggen 'in aanschaf' weliswaar duurder zijn, maar dat, met het onderhoud meegerekend over de vele jaren dat de bruggen mee zullen moeten gaan, het totaal naar verwachting uiteindelijk voordeliger uitpakt.

Met dit nieuwe inzicht is ook het tracé bij de bruggen enigszins aangepast. Bij Keizersveer bijvoorbeeld zou eerst aan de oostkant een extra (derde) brug worden gebouwd. Aan die kant wordt straks een nieuwe betonnen brug gebouwd met twee rijstroken en een wisselstrook. Als die klaar is zal alle verkeer over die brug worden geleid. Dan worden de bestaande twee bruggen verwijderd en op die plek wordt ook eenzelfde brug gebouwd.

Uiterlijk

Bij Gorkum wordt eerst aan de westkant een nieuwe brug gebouwd met vier rijstroken voor het noord-zuidverkeer. Als die klaar is zal al het verkeer daarover worden geleid en zal de bestaande brug worden verwijderd. Op die plek zal eenzelfde nieuwe brug worden gebouwd maar dan met drie rijstroken. Op beide bruggen krijgen fietsers hun eigen pad en bij Keizersveer wordt het landbouwverkeer, net als nu, over een aparte weg geleid. Hóe die beide bruggen er uit komen te zien is nog niet bekend.

Rijkswaterstaat zal voor de aanbesteding de specificaties schrijven waaraan de bruggen zullen moeten voldoen. Op dit moment heeft men twee varianten voor ogen: een tuibrug (net als bij Zaltbommel) of een boogbrug. Bij Keizersveer is er nog een derde variant: een voorbouwbrug (vanaf de beide oevers naar het midden van de rivier uitbouwen). De bouwer die met het meest optimale voorstel uit de bus komt zal de bruggen mogen bouwen. Volgens de huidige planning wordt er in 2022 met het hele project gestart en tussen 2027 en 2029 is het stuk in Altena klaar.

Meer berichten
Shopbox