Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vorige week het resultaat van zes weken afval opruimen gepresenteerd aan het provinciehuis in Den Bosch. In zes weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden.
Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vorige week het resultaat van zes weken afval opruimen gepresenteerd aan het provinciehuis in Den Bosch. In zes weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden.

Boswachters zijn de rotzooi zat

Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer togen vorige week met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch. Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied zoals afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten die de veiligheid in het buitengebied bedreigen en de natuur(beleving) verpesten.

's-Hertogenbosch - Een boswachter is gastheer in de natuurgebieden en handhaving van de gedragsregels hoort daarbij. Ze komen echter steeds meer in situaties terecht die hun basistaak overstijgen en lopen tegen hun grenzen aan. Er is een forse impuls voor toezicht en handhaving nodig om de capaciteit voor toezichthouders op peil te brengen en veiligheid in het buitengebied te kunnen garanderen.

Zo zijn de boswachters een aanzienlijk deel van hun tijd kwijt aan het opruimen van rotzooi. Om een beeld te geven van het aantal afvaldumpingen in de natuur, hebben ze zes weken lang bijgehouden wat er aan afval is gevonden en hoeveel tijd het heeft gekost om het opruimen daarvan te organiseren. In zes weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden. Dit betekent voor heel de Brabantse natuur zo'n 5.000 per jaar. Hierbij is het zwerfafval niet eens meegerekend. Boswachter Luc Roosen: "Het afval dat hier op de wagens ligt is slechts een topje van de ijsberg. We vinden de gekste dingen, van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt dit in de natuur te dumpen." Het opruimen van dit afval kost de natuurorganisaties samen ongeveer 3.500 uur per jaar.
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij openbare besturen als rijk, provincie en gemeenten. De afgelopen jaren is de capaciteit voor toezicht in het buitengebied afgenomen. Het aantal groene toezichthouders is verminderd en binnen de politie zijn de prioriteiten verschoven. Het toezicht ligt nu op het bordje van de natuurorganisaties, particulieren en netwerkorganisatie Samen Sterk in Brabant. Afvaldumpingen, brandstichting, illegale wietplantages en stroperij komen steeds vaker voor en de pakkans wordt steeds kleiner. Terreinbeheerders leveren al heel veel handhavingsinzet terwijl daar vanuit de overheid nauwelijks vergoeding tegenover staat en vragen dringend om extra financiële middelen voor toezicht en handhaving in het buitengebied. Dit kan en mag volgens de boswachters niet ten koste gaan van de middelen voor bestemd voor het beheer van de natuur.

Meer berichten