De gratis wandeling door de Struikwaard start vanaf  de parallelweg bij Wilhelminasluis 3 in Andel om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl.
De gratis wandeling door de Struikwaard start vanaf de parallelweg bij Wilhelminasluis 3 in Andel om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl.

Ga op stap met een boswachter

Brabants Landschap en Altenatuur vieren op Tweede Paasdag, maandag 2 april, het voorjaar met de Dag van het Landschap en geven daarmee het startsein voor een bruisend wandelseizoen. De gidsen van IVN en Brabants Landschap laten je op hun eigen wijze zien hoe mooi het voorjaarslandschap kan zijn in een anderhalf uur durende wandeling. Welke dieren hebben de lente al in hun bol en wat bloeit er eigenlijk zo vroeg in het jaar?

Andel - Beleef het voorjaar en wandel mee met de boswachter. Op 14 locaties beginnen om 12.00, 13.30 en 15.00 uur wandelexcursies. De wandelingen duren anderhalf uur en zijn leuk voor jong en oud. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig.

Struikwaard
Deze 'waard' bestaat uit een buiten- en binnendijks deel. Het eerste bestaat uit moeras(bos) en staat onder invloed van de Afgedamde Maas. Dit is 'ruige' natuur, waarboven buizerds zweven en wellicht ook een zeearend, want de Biesbosch (waar hij broedt) is vlakbij en er zitten genoeg watervogels, zijn prooien. Het binnendijkse deel is een 'akkerreservaat' en het domein van de ernstig bedreigde patrijs. Door de aanleg van allerlei 'landschapselementen' gaat het hem hier voor de wind: bloemrijke akkerranden, lage heggen, takkenrillen en braakranden. De wandelingen starten hier vanaf de parallelweg bij Wilhelminasluis 3 in Andel om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.

Steun Natuur 'dichtbij huis'
Brabants Landschap beheert ruim 18.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen ze ervoor dat Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zet zij zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde gebieden. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen.

Meer berichten