Initiatief van het jaar

's-Hertogenbosch - In het Provinciehuis werd vorige week de jaaravond voor weidevogels gehouden. Ruim 300 vrijwilligers en boeren waren aanwezig. Traditiegetrouw werd op de prestaties van het afgelopen jaar teruggeblikt en op het komende seizoen vooruitgekeken. In het Land van Heusden en Altena ging het ook in 2017 weer erg goed met de weidevogelbescherming. Als hoogtepunt van deze avond werd, zoals ieder jaar, een oorkonde uitgereikt voor het 'Initiatief van het jaar'. Dit jaar vielen zowel een boer als vrijwilliger in de prijzen. Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Brabant overhandigde de oorkonde aan veehouder en akkerbouwer Rens Kolff uit Almkerk. In het juryrapport was te lezen dat boer Kolff investeert in een gezonde bodem, met gevarieerde teelten en weinig tot geen bestrijdingsmiddelen. Eind 2016 stelde hij als eerste zijn land beschikbaar voor biotoop-verbeterende maatregelen toen het Partridge-project startte ter bescherming van boerenlandvogels.
v.l.n.r.: zoon Sebastian Kolff, voorzitter Brabants Landschap Jan Baan en prijswinnaar Rens Kolff.

Meer berichten
Shopbox