Logo nieuwsbladaltena.nl


Meer informatie over muskusrattenbeheer vind je op de website waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer.
Meer informatie over muskusrattenbeheer vind je op de website waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer.

Minder muskusratten in rivierengebied

Regio - Het aantal gevangen muskusratten in het rivierengebied blijft dalen. Dat betekent opnieuw minder schade aan dijken en oevers. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, ving 10.174 muskusratten in 2017 (12.006 in 2016) en 339 beverratten (453 in 2016). Daarmee is de populatie muskusratten nog beter onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet deze daling verder voort. Men blijft alert, want de plaagsoort plant zich snel voort.

Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren nog spaarzaam worden bestreden. De strategie van vangsten bij de grens werkt nog steeds. Na vier jaar stijging, daalt nu het aantal vangsten: van 453 in 2016 naar 339 in 2017. De getallen in het binnenland blijven zeer beperkt. Slechts een enkeling komt voorbij Tiel.

Beschermde diersoorten als bevers en otters werden niet gevangen, vogels en vissen wel. Het aantal 'ongewenste bijvangsten' bleef in 2017 vrijwel gelijk: 432, tegen 406 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, hoeven er minder vangmiddelen te worden ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

Meer berichten
Shopbox