Logo nieuwsbladaltena.nl


De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft een plan opgesteld om te voorkomen dat de negen molens in de regio komen te vervallen. Voor dit plan is een bedrag van 17.500 euro nodig. 75 procent heeft de stichting al ontvangen via donaties. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom. Meld je aan door een mailtje te sturen naar molenstichtinglvhea@gmail.com onder vermelding van 'Nieuwe donateur'.
De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft een plan opgesteld om te voorkomen dat de negen molens in de regio komen te vervallen. Voor dit plan is een bedrag van 17.500 euro nodig. 75 procent heeft de stichting al ontvangen via donaties. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom. Meld je aan door een mailtje te sturen naar molenstichtinglvhea@gmail.com onder vermelding van 'Nieuwe donateur'.

Instandhouding historische molens

De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft negen historische molens in beheer en eigendom. De molens zijn rijksmonumenten en behoren tot het belangrijke cultureel erfgoed van de streek.

Regio - In de periode 2010-2015 zijn aan de molens een aantal grote restauratiewerken uitgevoerd. De molens staan er weer goed bij, ze kunnen allemaal weer draaien. Om dit zo in stand te houden is jaarlijks een flink bedrag nodig voor beheer en onderhoud. Echter, de reguliere inkomsten van de Molenstichting schieten daarvoor tekort. Gevolg hiervan is dat in een relatief korte tijd weer achterstallig onderhoud en verval kan gaan optreden. Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Geschat wordt dat er in de regio zo'n 30 tot 40 molens hebben gestaan waarvan er dus nu nog maar negen over zijn.

Om teloorgang van de molens te voorkomen heeft de Molenstichting het plan 'Windkracht' opgesteld. Het doel van het plan is het vergroten van de beleving en betrokkenheid van bezoekers, inwoners en ondernemers bij de molens. Het beoogde effect daarvan is onder meer het verkrijgen van meer structurele inkomsten. 'Windkracht' bestaat uit een aantal onderdelen. Zo is het onder meer de bedoeling om de molens te thematiseren. Dat wil zeggen dat aan iedere molen een bepaald thema wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld de verhalende molen, de smikkelmolen en de natuurmolen. In het plan is ook een actie opgenomen om meer vrienden en sponsors te werven. Daarnaast is er veel aandacht voor communicatie en pr. Tenslotte is het de bedoeling dat er in de loop van 2018 een nieuw molenboekje wordt gepresenteerd.

Aan de uitvoering van het plan Windkracht zijn kosten verbonden. Deze zijn geraamd op 17.500 euro. Dit bedrag heeft de Molenstichting niet beschikbaar. Het bestuur heeft daarom een aantal instanties en bedrijven gevraagd om een donatie. Inmiddels is bericht ontvangen van twee bedrijven dat zij daaraan mee willen werken: Vermilion Energy Nederland en Rabobank Altena. Door hun donatie is er al 75 procent van het benodigde bedrag binnen. Daarmee kon gestart worden met de uitvoering van het plan. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de VVV Altena Biesbosch.

Voor wat betreft het resterende bedrag hoopt de Molenstichting dat de samenwerkende gemeenten hiervoor borg zullen staan. Het feit dat het plan in het kader van de komende gemeentelijke herindeling als icoonproject is aangemerkt geeft vertrouwen.

Kijk voor meer informatie op molensheusdenenaltena.nl

Meer berichten
Shopbox