Logo nieuwsbladaltena.nl


v.l.n.r.: Henk Vink (WBE Land van Altena), Alex Wieland (Landschapsbeheer Zeeland), Minette Straver (ANV Altena-Biesbosch), Jochem Sloothaak (Brabants Landschap), Arno Teunissen (Provincie), Meeuwis Millenaar (ANV Altena-Biesbosch) en Jaap van Diggelen (NBV Altenatuur).
v.l.n.r.: Henk Vink (WBE Land van Altena), Alex Wieland (Landschapsbeheer Zeeland), Minette Straver (ANV Altena-Biesbosch), Jochem Sloothaak (Brabants Landschap), Arno Teunissen (Provincie), Meeuwis Millenaar (ANV Altena-Biesbosch) en Jaap van Diggelen (NBV Altenatuur).

Mispel voor PARTRIDGE-project

Het Brabantse PARTRIDGE-team heeft vorige week de Gouden Mispel voor behoud van het Nederlands Cultuurlandschap ontvangen. Projecttrekker Jochem Sloothaak nam in Slot Loddendaal in Ewijk de prijs in ontvangst van Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Regio - In Nederland is 95 procent van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Met het Interreg-project PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs. Met dit project willen ze laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om het tij voor de patrijs te keren.
Daarnaast nemen nationale en internationale kennisuitwisseling en voorlichting over de bescherming van de patrijs aan boeren, beleidsmakers en het grote publiek een belangrijke plaats in het project in. Zo zal op informatieborden worden uitgelegd wat het project inhoudt en welke maatregelen genomen zijn. In juli 2017 is de eerste publieksexcursie gehouden. De tweede publieksexcursie staat gepland op 17 januari. Zo ontstaat draagvlak bij boeren, beleidmakers en het brede publiek, zodat boerennatuur in het algemeen en de patrijs in het bijzonder weer perspectief hebben in Nederland.

Interreg-project PARTRIDGE
In het demonstratiegebied 'Oude Doorn' werken Brabants Landschap, ANV Altena-Biesbosch, NBV Altenatuur, WBE Land van Altena en de Provincie Noord-Brabant samen aan een toename van 30% meer biodiversiteit in het boerenland.
Naast de Oude Doorn zijn er nog 9 demo gebieden in Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen waar het Interreg-project draait. Het tweede Nederlandse gebied ligt in Zeeland, waar het Zeeuws Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland de kar trekken. Voor beide Nederlandse gebieden is Vogelbescherming Nederland hoofdpartner.

'Mispel'
De Mespilus germanica (mispel) staat symbool voor het oude natuurrijke cultuurlandschap. Alleen in eeuwenoude heggen en houtwallen komt deze nog voor. Binnen het PARTRIDGE-project zijn speciale 'patrijzenhagen' aangeplant met de mispel als één van de ingeplante soorten (lees hier meer over deze plantactie). De Gouden Mispel is daarmee een prachtige bekroning op het harde werk van alle betrokkenen in het project!

Kijk voor meer info op northsearegion.eu/partridge.

Meer berichten
Shopbox