Logo nieuwsbladaltena.nl


Column Dion Bouman: Racen op de dijk

Er is paniek bij de boswachters in de Biesbosch. Blijkbaar is er een slachting gaande onder de bevers. Deze dieren, die in de vorige eeuw weer zijn uitgezet in het nationaal park, steken blijkbaar zonder te kijken de dijkweg over en komen daarbij niet zelden onder een auto. De boswachters vinden dat na de achtste dode bever sinds 2015 actie moet worden ondernomen. Verkeersles voor deze dieren is uiteraard onmogelijk, dus moet er gekeken worden naar de situatie. De enige route die de bevers bij hoog water kunnen nemen loopt over de dijk. En die dijk is weer de enige route dieper de Biesbosch in. Volgens de boswachters is het verkeer zelf niet het grootste probleem, maar hoe het verkeer zich gedraagt. De maximumsnelheid is zestig. Dat is voldoende om een bever tot moes te rijden wanneer die oversteekt, maar het is ook voldoende om af te remmen wanneer er eentje in beeld komt.

Ik ben het met ze eens als ze zeggen dat de gemiddelde automobilist zich hier niet aan houdt. Vooral in de buitengebieden geldt het recht van de snelste. Wanneer ik door de polder tuf is het niet zelden dat mijn auto word ingehaald door iemand die vindt dat het te langzaam gaat. Het eindstuk van de Dijkgraaf den Dekkerweg is een paar jaar geleden tot 60-zone gemaakt. Er staan meerdere borden en met verf op het wegdek wat de maximale snelheid is. Als ik mijzelf daaraan houd, lijkt het echter of mijn auto geparkeerd staat zo vaak word ik gepasseerd. De politiek heeft nu als oplossing aangedragen dat er meer borden op de dijk moeten komen om de automobilist eraan te herinneren dat ze zestig mogen. De boswachter zelf heeft liever aanpassingen om zestig af te dwingen. En ik ben het met die laatste meer eens. Als ik iets geleerd heb van rijden buiten de bebouwde kom is het dat de mensen van Altena de maximale snelheid als advies lijken aan te nemen. Nu is het ook begrijpelijk. De wegen in de polders nodigen nu eenmaal uit tot flink doorkarren. Door de vlakheid heb je een goed overzicht, de wegen zijn recht en lang. Voor je het weet heb je het gaspedaal (te) diep ingedrukt en geef je Max Verstappen het nakijken. Datzelfde probleem speelde voor mij ook op de bewuste Biesboschdijk. Een lang en saai recht stuk en voor ik het wist tikte mijn roestbarrel de negentig aan. Maar dat is geen veilige situatie, niet voor de dieren en helemaal niet voor de fietsers, wandelaars en scooterrijders die gebruik maken van diezelfde dijk. Het is een kwestie van geven en nemen, voor alle partijen. Volgens experts zijn de files van de laatste tijd te wijten aan het weer, de drukte maar bovendien de Nederlander die de ander steeds minder gunt. Misschien moeten we dat inderdaad opnieuw leren. En anders moeten er inderdaad aanpassingen worden gedaan, net als bij kleine kinderen die niet in staat zijn tot luisteren. Borden zijn niet afdoende, want hoewel een raadslid, een aantal jaren geleden, bij de snelheidsvermindering van de Dijkgraaf den Dekkerweg aangaf dat de mensen dat heus wel zouden doen zie ik zelf het tegendeel.

Meer berichten
Shopbox