Logo nieuwsbladaltena.nl


v.l.n.r. Thijs Vos, Arie Slagmolen, Corry Walraven, Jan Rietveld en Nel Vos. Deze vijf leden zijn samen goed voor 220 jaar koorlidmaatschap.         Jan Rietveld: "Dit koor doet veel meer dan alleen muziek maken. Het verbindt."
v.l.n.r. Thijs Vos, Arie Slagmolen, Corry Walraven, Jan Rietveld en Nel Vos. Deze vijf leden zijn samen goed voor 220 jaar koorlidmaatschap. Jan Rietveld: "Dit koor doet veel meer dan alleen muziek maken. Het verbindt." (Foto: Carlijn Géron)

'Het zingen houdt ons jong van geest'

Het koor Con Amore viert een bijzonder jubileum. Het bestaat dit jaar namelijk 65 jaar. Om de tafel zitten vijf koorleden, Nel Vos, Thijs Vos (geen familie), Jan Rietveld, Arie Slagmolen en Corry Walraven. Zij zitten daar niet voor niets. Bij elkaar opgeteld zijn zij goed voor 220 jaar koorlidmaatschap.

Sleeuwijk - Nel kan zich de eerste periode nog goed herinneren. "Je moet je voorstellen dat Sleeuwijk in die tijd echt een eiland was. Behalve koren en een enkele vereniging was er niet zo veel te doen. Zingen bij een koor was daarom heel populair. In die tijd had Con Amore makkelijk honderd leden, of soms zelfs nog meer. Het was echt een sociaal gebeuren". "Een huwelijksbureau zal je bedoelen", zegt Corry met een glimlach.
In de begintijd was Con Amore een 'gemengde zangvereniging'. Dit veranderde echter eind jaren '50. Con Amore wilde graag optredens verzorgen in de kerk. Maar dat mocht niet. De reden was simpel: het koor was niet christelijk. "Vervolgens werd dat opgelost door de statuten te wijzigen", vertelt Nel. "In plaats van een gemengd koor, werd het toen een Christelijke Gemengde Zangvereniging, met zowel christelijke als klassieke muziek in het repertoire. En toen mochten we wel optreden in de kerk. Daarna is het koor in grote lijnen eigenlijk altijd hetzelfde gebleven".

"Kwamen mensen vroeger omdat er niet heel veel anders te doen was in Sleeuwijk, voor veel ouderen geldt dit vandaag de dag nog steeds", zegt Jan. "Voor hen is de wekelijkse repetitie op maandag echt een sociaal gebeuren waar naar uit gekeken wordt. Daarbij komt dat vrijwel de helft van de koorleden inmiddels alleen is. Voor hen is die ontmoeting natuurlijk nog veel belangrijker tegen de eenzaamheid. Dit koor doet veel meer dan alleen muziek maken. Het verbindt." Mede daarom vinden ze het alle vijf erg jammer dat zingen in een klassiek koor de jongere generatie niet meer zo aanspreekt. Nel: "Gelukkig zijn er de afgelopen jaren jongere leden bijgekomen. Momenteel is het oudste koorlid 92 jaar en het jongste 29 jaar. Hoe frappant!" Thijs: "Vijf jaar geleden had ik het idee dat het ledenaantal sterk terug zou lopen. Toch is dat niet het geval. Sterker nog: de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat leden bij gekomen." Het teruglopen van het aantal koren in de regio had daar ook invloed op. Nel: "Nog niet zo lang geleden had ieder dorp hier wel een koor. Inmiddels is Con Amore geen typisch Sleeuwijks koor meer, maar is het echt een streekkoor geworden." "Weet je, we worden allemaal een dagje ouder, maar het zingen houdt ons jong van geest". Corry vult aan: "We worden ouder, waardoor we steeds minder kunnen, maar opgeven zullen we niet, daarvoor is het koor veel te belangrijk geworden voor ons".

Meer berichten


Shopbox