Logo nieuwsbladaltena.nl


Groep acht van de Regenboog kreeg vrijdag een afscheid aangeboden van de ouders.
Groep acht van de Regenboog kreeg vrijdag een afscheid aangeboden van de ouders.

Regenboogschool moet sneller beter

NIEUWENDIJK - Het tempo van de verbeteringen op de Regenboogschool in Nieuwendijk moet omhoog. Dat is het oordeel van de Inspectie Onderwijs na haar tussentijdse bezoek aan de school op 8 juni. In november 2016 kreeg de school het predicaat 'zeer zwak' naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie.

De conclusie van de twee inspecteurs van de Inspectie Onderwijs werd vorige week woensdagavond in Tavenu door interim bestuurder Gerrit Ordelman met de ouders besproken. Na de centrale presentatie werden ouders in de groepen bijgepraat over de voortgang van het verbeterplan. De Inspectie trok vijf conclusies na haar bezoek. Er is sprake van winst bij het didactisch handelen; rekenen staat goed op de kaart, maar dat moet verbreed worden naar de andere hoofdvakken; het zorgsysteem is op orde, maar moet verder inhoud worden gegeven en het onderwijskundig leiderschap moet beter.

Directeur-bestuurder Henk Bults is sinds 11 juni vrijgesteld van werk. Hij was sinds 2000 verbonden aan de Regenboogschool. De laatste maand werd Henk Bults al bijgestaan door Gerrit Ordelman, voormalig bestuurder van de onderwijsstichting LOGOS te Gorinchem. Ordelman heeft tot de zomer de leiding over de dagelijkse gang van zaken, daarna moet een interim schooldirecteur aan de slag. Gerrit Ordelman blijft als bestuurder aan de school verbonden.

De vijfde aanbeveling was dat het tempo van de verbeteringen omhoog moet. Als een school het predicaat zeer zwak krijgt moet zij binnen een jaar verbeteringen laten zien zodat het predicaat verandert in zwak. Aanleiding voor het bezoek van de Inspectie Onderwijs in 2016 was dat de leerlingen onder andere drie jaar op rij slecht scoorden bij de Cito toets. In 2017 was de gemiddelde standaardscore zonder correctie 533,8. Dat is 4,5 punt meer dan in 2016 (529,3). "Helaas ligt het resultaat een half puntje (0,5) onder de voor onze school bepaalde ondergrens", zo schrijft de school op haar website. De schooladviezen die begin 2017 werden gegeven, werden voor bijna alle leerlingen wel bevestigd door de resultaten op de eindtoets. "Leerlingen en onderwijzend personeel hebben optimaal gepresteerd en daar zijn we trots op. Maar we hebben het net niet gered en dat is teleurstellend", zo vertelt interim bestuurder Gerrit Ordelman. Om de score te verbeteren was eerder een Plan van Aanpak voor groep 8 opgesteld.

Door het predicaat 'zeer zwak' voor de Regenboogschool haalden enkele ouders hun kinderen van school; zo werden in januari 2017 op basisschool de Almgaard in Almkerk 23 nieuwe leerlingen ingeschreven. "Verdrietig als kinderen onze school verlaten. We communiceren open en eerlijk naar de ouders, daarom hebben we ook de informatie avond in Tavenu gehouden. We kregen positieve feedback van enkele ouders, ook tijdens de informele contacten. De afzonderlijke presentaties in de klassen waren een plezierige manier om de ouders te informeren", zo stelt interim bestuurder Ordelman.

www.regenboognieuwendijk.nl

Reageer als eerste
Meer berichten